Nắp Màng Cho Điện Cực Oxy Hòa Tan Của Máy HI5421 (5 Cái) HI76483A/P