TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC DUNG TÍCH FAITHFUL 3070L DGF-8AB