TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC FAITHFUL 625 LÍT WGL-625B