TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC FAITHFUL TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC FAITHFUL 30 LÍT WGL-30B