TỦ SẤY TIỆT TRÙNG BẰNG KHÔNG KHÍ NÓNG 85L FAITHFUL GX-85BE