TỦ SẤY TIỆT TRÙNG BẰNG KHÔNG KHÍ NÓNG FAITHFUL 65L GX-65BE