Block nhiệt – 3 block hiển thị số model SBH200D/3

Model: SBH200D/3

Hãng sản xuất: STUART (BIBBY)

Xuất xứ: Anh

Bảo hành:

0909749548
Liên hệ