Chai thủy tinh có vòi mài ở đáy, cổ mài, nắp bằng lục giác – DURAN

0909749548
Liên hệ