Đầu dò nhiệt độ tiếp xúc kiểu K Extech 871515

Danh mục:
0909749548
Liên hệ