Khóa Thẳng PTFE Cho Chai Có Vòi Vặn GL 32 – DURAN

0909749548
Liên hệ