Vòng Đệm PTFE-Silicon Cho Vòi Nắp Vặn GL 32 – DURAN

0909749548
Liên hệ