BẾP GIA NHIỆT – CHỐNG ACIDModel CP300Hãng sản xuất: STUART (BIBBY) – Anh