Bộ khúc xạ kế đo độ brix và tính axit – PAL-BX-ACID6 – ATAGO