Bút Đo pH/Nhiệt Độ Với Điện Cực Dài 16cm - PICCOLO® Plus HI98113