CÂN KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ 2 SỐ OHAUS SPX1202 (1200G/0.01G)