CÂN KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ 2 SỐ OHAUS SPX222 (220G/0.01G)