CÂN KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ 2 SỐ OHAUS SPX422 (420G/0.01G)