CÂN KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ 2 SỐ OHAUS SPX622 (620G/0.01G )