Cuvet Thủy Tinh 16mm Cho Máy Phá Mẫu (5 cái) HI731311