Đầu Dò Xuyên Sâu Dài Kiểu K Với Cảm Biến Dài 500 mm