Máy Khuấy Từ Tự Đảo Ngược Có Màn Hình (2.5L) Model HI304N