Nắp Đậy Cuvet Dùng Cho Checker HI7xx (4 cái) HI731225