Nắp Đậy Cuvet Dùng Cho Máy Đo Quang Để Bàn HI832xx (4 cái)