Thiết bị mini phân tích nồng độ acid trong nước hoa quả HI84532