Thiết bị mini phân tích nồng độ formol trong rượu và nước hoa quả HI84533