TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC DUNG TÍCH LỚN FAITHFUL 1300L DGF-6A