TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC DUNG TÍCH LỚN FAITHFUL 1870L DGF-7AB