TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC DUNG TÍCH LỚN FAITHFUL 3070L