TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC DUNG TÍCH LỚN FAITHFUL 640L DGF-4A