TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC FAITHFUL 125 LÍT WGL-125BE