TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC FAITHFUL 230 LÍT WGL-230BE