TỦ SẤY TIỆT TRÙNG BẰNG KHÔNG KHÍ NÓNG FAITHFUL 30L GX-30B