TỦ SẤY TIỆT TRÙNG BẰNG KHÔNG KHÍ NÓNG FAITHFUL 45L