vận hành đơn giản. Giải pháp tối ưu cho người dùng. Thiết bị có đầy đủ giấy tờ và chứng từ. Giá cả hợp lý.