Nắp Vặn GL 32 Nhựa PBT Đỏ, Có Đĩa Lót PTFE Cho Cổng Ra MOBILEX – DURAN

0909749548
Liên hệ